KA2 YMEC – First Transnational meeting

  • -

KA2 YMEC – First Transnational meeting

Category:Blog

Project: “Young managers of the effective career development”
First Transnational meeting – 25-26 January 2017, Sofia, Bulgaria

№ 2016-2-BG01-KA205-023931 under the Erasmus + Program

 

cover_1-1024x379

 

În data de 25 și 26 ianuarie 2017, toți partenerii consorțiului internațional al proiectului YMEC au fost prezenți la Sofia, Bulgaria, pentru a participa la întâlnirea de lansare a proiectului YMEC KA2.

Responsabilul pentru organizarea întâlnirii a fost TEZA Ltd. – coordonator de proiect. Au fost 4 organizații partenere din patru țări: Youth Active – Lituania; CENTRUL DE STRATEGII PENTRU DEZVOLTAREA TINERETULUI – România; Fundacja VCC-Polonia; EDUFORMA SRL – Italia.

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea, testarea, validarea și diseminarea acestor produse inovatoare:

– instrument de evaluare pentru tineri – care poate fi utilizat ca autoevaluare pentru tineri sau instrument de evaluare pentru formatori sau viitorii angajatori.

– Program de formare de bază și materiale de sprijin pentru lucrătorii / formatorii de tineret – prin introducerea unui sistem inovator de recunoaștere și validare a rezultatelor învățării. (Sistem VCC).

– model de ucenicie în competențe digitale – definit împreună cu reprezentanții angajatorilor care vor asigura legătura de la autoevaluare prin intermediul modelului de formare profesională spre ucenicie și angajare.

– Platformă online – Modul integrat pentru schimbul de informații în rândul grupurilor țintă – tineri, lucrători pentru tineret și angajatori.

Participanții la întâlnire au fost familiarizați cu principalele activități ale organizațiilor lor, au discutat aspecte cheie ale proiectului în următorii doi ani. Au fost discutate și adoptate metode de management, comunicare, monitorizare și evaluare, managementul riscurilor, diseminarea și exploatarea rezultatelor.

Echipa de bază pentru implementarea proiectului a fost determinată și au fost luate în considerare detalii despre etapele de lucru și sarcinile specifice ale oricărei organizații. Au fost stabilite termene și repere în implementarea acțiunilor care să contribuie la implementarea efectivă și durabilă a proiectului, definite ca activități și rezultate așteptate pentru perioada până la următoarea întâlnire internațională a proiectului în luna octombrie 2017 din Lituania.

Întâlnirea a făcut un început foarte bun al unui parteneriat de succes.

Agenda întâlnirii a inclus:

24.01.2017 (marți)
Sosirea participanților

25.01.2016 (miercuri)
10.00 – Salut și introducere
10.15 – Prezentarea organizațiilor 11.00 – Revizuirea aplicației / discuției privind sugestiile pentru următorul proiect
11.30 – Pauză de cafea
11.45 – Adoptarea programului de lucru și dinamica activităților proiectului
12.00 – Desemnarea coordonării naționale a proiectului fiecăruia dintre parteneri / Numirea persoanelor responsabile pentru gestiunea finanțelor
12.30 – Pranz
13.00 – Adoptarea instrumentelor de monitorizare și măsurare a realizărilor proiectului
14.30 – Principalele reguli – management, responsabilități financiare, diseminarea rezultatelor
15.00 – Obiective, sarcini, rezultate, metode, buget, roluri și responsabilități
15.45 – Pauză de cafea
16.00 – Stabilirea duratei și dinamicii pentru realizarea activităților proiectului
16.30 – Discuții / Materiale de lucru / Ghidare / Platformă online
17:00 – Închiderea ședinței

26.01.2017 (joi)
10.00 – Salut și introducere
10.15 – Adoptarea deciziei privind sarcinile și responsabilitățile participanților la proiect
11.00 – Instrumentul IO1 de evaluare a competențelor tinerilor în management – scopuri și sarcini
11.30 – Pauză de cafea
11.45 – Stabilirea criteriilor de selecție a formatorilor care vor fi implicați în realizarea proiectului
12.30 – Pranz
14.00 – Determinarea criteriilor de selecție a participanților (curs de instruire pentru lucrătorii de tineret C1 – Evenimente comune de formare a personalului de scurtă durată) care vor fi acoperite de proiect
14.30 – Adoptarea deciziei privind întocmirea rapoartelor pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectului
15.00 – Pauză de cafea
15.15 – Alte aspecte relevante
16:00 – Închiderea ședinței

27.01.2017 (vineri)
Plecarea participanților