Day 9 – 24.01.2019 :

  • -

Day 9 – 24.01.2019 :

Category:Youth Leadership Academy

Day 9:

Ziua 9: ultima zi a proiectului❗️ Finalizarea oricărui proiect se desfășoară pe două planuri. Din perspectiva organizatorică și din perspectiva participanților. Pentru cei din urmă, aceasta a fost ziua de încheiere a proiectului, momentul în care s-a făcut un rezumat al tuturor zilelor de proiect👥, participanții s-au autoevaluat cu privire la implicarea personală și plusvaloarea adusă de fiecare și s-au împărțit impresii finale.🗣
Ca în orice alt proiect, momentul culminant și de maximă satisfacție a fost constituit de ceremonia de acordare a certificatelor YouthPass🗞, instrument de recunoaștere a învățării non-formale și informale care se acordă participanților la finalul fiecărui proiect Erasmus+, drept pentru care emoția participanților ne-au motivat și încărcat cu energie pentru viitoarele proiecte!💯

_________________________________________________________________________________________________________

Day 9: the last day of the project ❗️ The completion of any project takes place on two levels. From the organizational perspective and the participants’ perspective. For the latter, this was the end of the project, when a summary of all the project days was made👥, the participants self-assessed their personal involvement and value brought into the project, and final impressions were shared.🗣
As with any other project, the culmination and maximum satisfaction were present at the YouthPass certificate awarding ceremony🗞, a non-formal and informal learning recognition tool for participants which they recieve at the end of each Erasmus + project, reason why the participants’ emotion charged us with energy for future projects!💯

Many thanks to Antonio Spadaro for the awesome graphics!50469266_2075105582581995_812379169819197440_o


Recent Post

Video competition!

Eric competition!

Call for Mentees!