Day 9 – 13.07.2019 :

  • -

Day 9 – 13.07.2019 :

Category:Europe Says No to Hate Speech

Day 9:

♦️Ziua a 9-a (Sâmbătă). Ultima zi a mobilității după 9 zile intense, dar frumoase, în care tineri din diverse țări europene au interacționat pentru a-și descoperi unii altora culturile,👥 obiceiurile și modul de a gândi, specific fiecăruia.👀 9 zile în care diversitatea, toleranța și libertatea de gândire au fost cuvinte cheie🔑, 9 zile în care s-au legat prietenii strânse, așa cum îi este specific unei mobilități Erasmus+ de succes. ✌️
♦️Ultima zi a avut ca obiect finalizarea prezentării competențelor cheie, crearea de materiale pentru diseminare, în care participanții și-au scris propriile testimoniale legate de proiect și o evaluare finală în care fiecare a fost liber să își exprime gândurile despre mobilitate.🗣
♦️Seara a luat sfârșit cu o ceremonie finală în care participanții și-au primit certificatele YouthPass, au aflat cine a fost prietenul lor secret în această săptămână, după care toți au participat la o petrecere de rămas bun care s-a încheiat cu despărțiri emoționante cu primul grup care a plecat seara! 🥳❤️

_________________________________________________________________________________________________________

♦ ️Day 9 (Saturday). The last day of the mobility after 9 intense but beautiful days, in which young people from different European countries interacted to discover one another’s cultures, 👥 habits and ways of thinking, specific to each other.👀 9 days where diversity, tolerance and freedom of thought were key words🔑, 9 days in which close friendships were linked, as is specific to a successful Erasmus+ mobility. ✌️
♦ ️The last day aimed to finalize the presentation of the key competences, the creation of materials for dissemination, in which the participants wrote their own testimonies related to the project and a final evaluation in which each one was free to express their thoughts about the mobility. 🗣
♦ ️The evening ended with a final ceremony in which the participants received their YouthPass certificates, found out who was their secret friend this week, after which everyone participated in a farewell party that ended with emotional parting with the first group that left in the evening! 🥳 ❤️67563801_2373392522753298_2409895442432131072_n 67767693_2373392502753300_3811478996378451968_n 67790914_2373392786086605_8575760688822091776_n 67791150_2373392706086613_4812063384000266240_o


Recent Post

Video competition!

Eric competition!

Call for Mentees!