Day 8 – 23.01.2019 :

  • -

Day 8 – 23.01.2019 :

Category:Youth Leadership Academy

Day 8:

În ziua 8 s-a discutat despre ceva mai mult decât conceptul de leadership.🗣 Ziua 8 a avut în vedere prezentarea activităților de tineret, cu considerație spre ONG-uri și proiectele Erasmus+👩‍🏫, motiv pentru care participanții au învățat modalitatea de scriere a unui proiect incluzând toate aspectele majore și importante în acest demers✏️, punându-și în practică competențele dobândite pe parcursul săptămânii. Unul dintre principalele obiectivele asociației Centrul pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului este de a încuraja tinerii să se implice în astfel de proiecte🗞, drept pentru care o multitudine din proiectele noastre includ scrierea de proiecte în platforma de activități.📓

_________________________________________________________________________________________________________

On day 8, we talked of something more than the concept of leadership.🗣 Day 8 aimed at presenting youth activities with consideration to NGOs and Erasmus+ projects👩‍🏫, which is why the participants learned how to write a project including all major and important aspects in doing so✏️, putting into practice their acquired skills during the week. One of the main goals of the Center of Strategies for Youth Development is to encourage young people to get involved in such projects🗞, fact for which a multitude of our projects include writing projects in the platform of activities.📓50796897_2075078109251409_1487428796163293184_o


Recent Post

Video competition!

Eric competition!

Call for Mentees!