Day 8 – 12.07.2019 :

  • -

Day 8 – 12.07.2019 :

Category:Europe Says No to Hate Speech

Day 8:

👉Ziua 8 (Vineri). Cu mobilitatea aflându-se la final, activitățile din ultimele 2 zile le-am îndreptat către prezentări despre oportunitățile Erasmus+🧐, a certificatului Youthpass și a competențelor cheie dezvoltate pe parcursul săptămânii de către participanți. Am vorbit despre programul Erasmus+, modul în care Erasmus+ îi poate ajuta cu problema cu care se confruntă în comunitățile din care fac parte👥, despre modalitățile de a se educa personal și profesional cu ajutorul plasamentelor Erasmus și a stagiilor Erasmus✍️ și despre cum pot să promoveze respectul reciproc, toleranța, incluziunea socială, lupta împotriva “hate speech”🚫 și cum să contribuie la integrarea minorităților. Seara s-a încheiat cu seara interculturală Greacă!🇬🇷

_________________________________________________________________________________________________________

👉Day 8 (Friday). With the mobility coming at an end, the activities of the last 2 days have been directed to presentations on Erasmus+ opportunities🧐, Youthpass certificate and key competences developed during the week by the participants. We talked about the Erasmus+ programme, how Erasmus+ can help them with the problem they face in the communities they belong to👥, about how to educate them personally and professionally with the help of Erasmus placements and Erasmus internships ✍️and about how they can promote mutual respect, tolerance and social inclusion in the fight against hate speech 🚫 aswell how to contribute to the integration of minorities. The evening ended with the Greek intercultural evening!🇬🇷67675621_2373320909427126_8447704224552189952_o 67761608_2373320836093800_3451199860936540160_o 67801580_2373320776093806_6226734819988996096_o


Recent Post

Video competition!

Eric competition!

Call for Mentees!