Day 7 – 11.07.2019 :

  • -

Day 7 – 11.07.2019 :

Category:Europe Says No to Hate Speech

Day 7:

❗️Astăzi (Ziua 7, joi), am început cu o activitate pentru participanți: fiecare avea o etichetă pe spate, iar aceștia trebuiau să ghicească ce era scris pe ea ascultând insultele spuse de ceilalți.🚫 Etichetele se bazau pe stereotipuri, așa că era destul de greu să-i ofensezi pe ceilalți. La final, toți au luat parte la o conversație deschisă și revelatoare despre cum s-au simțit în timpul activității, aceasta fiind posibilă și având eficiență maximă datorită unității acestui grup!😇
‼️În aceeași zi, participanții au fost implicați într-un workshop creativ în care au fost împărțiți pe echipe și au avut ca sarcină să creeze un video🎞 prin care să promoveze educația pentru drepturile omului.🎥 Am fost extrem de plăcut surprinși de rezultat, așa că vă invităm și pe voi să vizionați clipul creat și prezentat în urma activității.🤩

_________________________________________________________________________________________________________

❗️Today (Day 7, Thursday), We started with an activity for the participants: each one had a label on their back, and they had to guess what was written on it by listening to the insults said by others.🚫The labels were based on stereotypes, so it was hard enough to offend others. In the end, everyone took part in an open and revealing conversation about how they felt during the activity, this being possible and having maximum efficiency due to the unity of this group! 😇
‼On the same day, the participants were involved in a creative workshop in which they were divided into teams and tasked to create a video🎞to promote human rights education.🎥 We were extremely pleased and surprised by the result, so we invite you to watch the video created and presented as a result of the activity. 🤩


Recent Post

Video competition!

Eric competition!

Call for Mentees!