Day 6 – 10.07.2019 :

  • -

Day 6 – 10.07.2019 :

Category:Europe Says No to Hate Speech

Day 6:

➡️Ziua 6 (Miercuri). Am ajustat programul de astăzi astfel încât să începem mai târziu, din cauza vizitei de ieri în Timișoara.✌️ Am început dimineața cu un energizer, după care am continuat cu o activitate în care participanții au trebuit să își găsească perechea ca să-i picteze lucrul lor preferat, ceva despre acest proiect și o memorie din copilărie.🎨 Activitatea a fost foarte interesantă deoarece participanții s-au cunoscut și mai mult în urma ei. După aceea, au fost împărțiți la 5 grupuri, unde au discutat despre societatea discriminată, de ce este discriminată și care sunt efectele pe care le are asupra societății. 👥
➡️După aceea am discutat diferite situații despre persoanele care sunt intimidate, discriminate sau chiar rănite. Asta a provocat o mulțime de considerații despre un om și alegerea lui din cauza credințelor sale și a stârnit discuții interesante în rândul participanților. 🗣

_________________________________________________________________________________________________________

➡️Day 6 (Wednesday). We adjusted today’s schedule so that we can start later, because of yesterday’s visit to Timisoara. ✌️We started in the morning with an energizer, and then we continued with an activity in which the participants had to find their partner to paint their favorite thing, something about this project and a childhood memory. 🎨The activity was very interesting because the participants got to know each other even more. After that, they were divided into 5 groups, where they discussed about the discriminated society, why it is discriminated against and what its effects are on the society. 👥
➡️After that, we discussed different situations about people being bullied, discriminated against or even injured. This provoked a lot of considerations about a person and his choice because of his beliefs and sparked interesting discussions among the participants. 🗣67836399_2371003942992156_9124319306346135552_o 67963937_2371004026325481_7018143262229659648_n 68388191_2371003932992157_339920629681618944_o


Recent Post

Video competition!

Eric competition!

Call for Mentees!