Day 6 – 05.08.2019

  • -

Day 6 – 05.08.2019

Category:European Citizenship Education

Day 6:

 

🔘Ziua a 6-a (Marți), a început cu un energizer menit să îi pregătească pe toți pentru ziua de activități, în care 3 participanți s-au oferit ca voluntari, având sarcina ca, pe rând, să îi impresioneze pe ceilalți prin mișcări energice, aceștia din urmă imitându-i, scopul final fiind ca participanții din cerc să bată din palme ca semnal că au fost impresionați. 👏
🔘Activitatea care a urmat pe tema “decision making” a luat forma unui joc interactiv cu numele “Escape from Transilvania”🦇 în care participanții au trebuit să gândească strategii, să negocieze și să concureze unii cu alții. În urma acestui exercițiu practic, participanții au aflat care este procesul decizional al Comisiei Europene. 🇪🇺
🔘De asemenea, participanții au completat ca parte a activității de evaluare parțială fișe inspirate care urmăresc dezvoltarea competențelor cheie conform YouthPass-ului. ✍️După aceea, a urmat seara interculturală a grecilor care ne-au pregătit o sumedenie de mâncăruri tradiționale și o prezentare despre țara lor!🇬🇷

_________________________________________________________________________________________________________

🔘Day 6 (Tuesday), started with an energizer meant to prepare everyone for the day of activities, in which 3 participants volunteered, with the task of impressing the others in turn, using energetic movements, the latter imitating them, the ultimate goal being for the participants in the circle to clap their hands as a signal that they were impressed. 👏
🔘The activity that followed on the topic of “decision making” took the form of an interactive game called “Escape from Transylvania” 🦇 in which the participants had to think strategies, negotiate and compete with each other. Following this practical exercise, the participants learned about the decision-making process of the European Commission. 🇪🇺
🔘Also, the participants completed as part of the partial evaluation activity forms that follow the development of the key competences according to the YouthPass. ✍️After that, the intercultural evening of the Greeks who prepared us a lot of traditional dishes and a presentation about their country!🇬🇷67673407_2377571532335397_7564389379167223808_o 67830981_2377572202335330_9091084196574658560_o 67901386_2377572669001950_6672684581457494016_o 67952544_2377572992335251_2012496163076308992_o 68501867_2377571665668717_3380812510960549888_o


Recent Post

Video competition!

Eric competition!

Call for Mentees!