Day 5 – 04.08.2019

  • -

Day 5 – 04.08.2019

Category:European Citizenship Education

Day 5:

 

🔹Ziua 5 (Luni) a început devreme pentru participanți, întrucât aceștia au plecat devreme de la Bodo pentru a ajunge în Timișoara unde le-a fost pregătit un program de activități combinat cu timp liber✌️ pe care aceștia l-au folosit pentru a vizita orașul, pentru a se plimba și pentru a descoperi cultura din Banat. 🧐
🔹Una din activitățile pregătite pentru aceștia a fost un treasure hunt în care participanții au trebuit să descopere simbolurile Capitalei Culturale Europene 2021🥳, alte simboluri legate de valorile europene ale Timișoarei și simboluri specifice ale orașului, timp în care au descoperit majoritatea punctelor cheie din oraș și s-au distrat făcând aceasta.🏃‍♂️🚶‍♂️
🔹Orașul Timișoara este al treilea ca mărime din România, cunoscut pentru istoria bogată și diversitatea etnică și culturală a locului.🎩 De aceea, arhitectura și arta au un loc de cinste în “Mica Vienă”, iar participanții au avut oportunitatea să viziteze locuri precum Palatul Baroc, Bastionul, Muzeul Național de Artă și alte clădiri istorice importante.🕍 Pe de altă parte, participanții au făcut o incursiune în istoria mai modernă a regiunii prin vizita la Muzeul Consumatorului Comunist, un loc de care au fost impresionați și unde s-au simțit foarte bine.
🔹Seara, cina a avut loc în centrul Timișoarei unde participanții au gustat mâncare tradițională românească!🤟

_________________________________________________________________________________________________________

🔹Day 5 (Monday) started early for the participants, as they left early from Bodo to arrive in Timisoara where they were prepared a program of activities combined with free time✌️that they used to visit the city, to walk and discover the culture of the Banat Region.🧐
🔹One of the activities prepared for them was a treasure hunt in which the participants had to discover the symbols of the European Capital of Culture 2021🥳, other symbols related to the European values of Timisoara and specific symbols of the city, during which they discovered most of the key points in the city and they had fun doing it.🏃‍♂️🚶‍♂️
🔹The city of Timișoara is the third largest in Romania, known for its rich history and ethnic and cultural diversity.🎩 Therefore, architecture and art have a place of honor in “Little Vienna”, and the participants had the opportunity to visit places such as The Baroque Palace, the Bastion, the National Museum of Art and other important historical buildings.🕍 On the other hand, the participants made an incursion into the more modern history of the region by visiting the Communist Consumer Museum, a place where they were impressed and where they felt great.
🔹In the evening, the dinner took place in the center of Timișoara where participants tasted traditional Romanian food!🤟67920757_2376520892440461_8205063045051842560_o


Recent Post

Video competition!

Eric competition!

Call for Mentees!