Category Archives: Youth Leadership Academy

  • -

Day 6 – 21.01.2019 :

Category:Youth Leadership Academy

Day 6:

Day 6: De ce este vorbitul în public important pentru lideri❓
Pornind de la această întrebare, participanții au trecut printr-o sesiune de workshop-uri și activități în cadrul clădirii INCUBOXX la care s-a alăturat și Vlad Icleanu, căruia Centrul pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului îi mulțumește pentru acceptarea invitației de a participa în calitate de vorbitor.🙏 Structura unui discurs și dezbaterile oratorice au fost cele 2 teme principale🔍, ambele făcând parte din competențe cheie folositoare participanților atât în dezvoltarea aptitudinilor de lideri cât și în viața de zi cu zi.✔️

_________________________________________________________________________________________________________

Day 6: Why is public speaking important to leaders❓
Starting from this question, the participants went through a session of workshops and activities in the INCUBOXX building to which Vlad Icleanu joined, whom the Center of Strategies for Youth Development thanks very much for accepting the invitation to participate as a speaker.🙏 The structure of a speech and the oratory debates were the two main themes🔍, both of which are part of key competences for participants in both the development of leadership skills and everyday life.✔️49263645_2072324076193479_6319642886816137216_o


  • -

Day 5 – 20.01.2019 :

Category:Youth Leadership Academy

Day 5:

Una din cele mai energice zile⚡️, ziua 5 a mobilizat participanții în descoperirea diferitelor modele de leadership👔 din spațiul timișorean prin interacțiunea cu lideri ai comunității locale🔝 și înțelegerea identității de lider prin exemple concrete și discuții cu diferiți actori din domeniu pe modelul “așa da!” . 👨‍💼

______________________________________________________________________

One of the most energetic days⚡️, Day 5 mobilized participants to discover different leadership models👔 from the Timisoara space by interacting with the local community leaders🔝 and understanding leadership identity through concrete examples and discussions with various actors in the field👨‍💼. Way to go!51030724_2072259149533305_7893500078675984384_o


  • -

Day 4 – 19.01.2019 :

Category:Youth Leadership Academy

Day 4:

Ziua 4 a aprofundat tema proiectului nostru🗒 prin identificarea unor modele de leadership la nivel european🌍, repere prin care participanții au înțeles tipurile de lideri, ce rol ocupă și competențele pe care ar putea să le dețină. 📌Toate activitățile sunt concepute pentru tineri și în așa fel ca aceștia să creeze singuri pânza de informații pe care lucrează, astfel că la finalul zilei toți participanții au ieșit din sala de workshop mai împliniți și cu un bagaj mai voluminos de informații.💯

_________________________________________________________________________________________________________

Day 4 has continued the theme of our project🗒 by identifying leadership models at European level🌍, where participants understand the types of leadership, the occupational role and the skills they can have.📌 All activities are designed for young people so that they can independently create a web of information they can work on, so at the end of the day all the participants left the workshop more fulfilled and with a larger amount of information.💯50314386_2072157436210143_5101179219199655936_o


  • -

Day 3 – 18.01.2019 :

Category:Youth Leadership Academy

Day 3:

Ziua 3: Astăzi participanții noștri au învățat despre Youthpass și competențele cheie🔑 pe care le vor dobândi în cadrul Youth Leadership Academy🖋 și au avut ocazia să găsească acele competențe în activitățile desfășurate. De asemenea, a fost o mare plăcere să îi avem ca oaspeți speciali pe Denisa și Daniel👋, cu care am avut o discuție cu adevărat interesantă despre ce înseamnă să fii lider și cum putem ajunge acolo.💬

Youthpass este un instrument de recunoaștere a învățării non-formale și informale în cadrul proiectelor de tineret. La sfârșitul proiectului, fiecare participant va primi un Youthpass care să demonstreze dobândirea celor 8 competențe pe parcursul săptămânii.🗞

_________________________________________________________________________________________________________

Day 3: Today our participants learned about the Youthpass and the key competences🔑 they will achieve during Youth Leadership Academy🖋 and had a great time finding those competences into the activities of understanding leadership. It also was a great pleasure having as special guests Denisa and Daniel👋 with which we had a really interesting discussion about what it means to be a leader and how we can get there.💬

Youthpass is a recognition tool for non-formal & informal learning in youth projects. At the end of the project, each participant will recieve …


  • -

Day 2 – 17.01.2019 :

Category:Youth Leadership Academy

Day 2:

Ziua 2 a proiectului🗓 a întâmpinat participanții cu o prezentare📙 despre programul Erasmus+👍, cu care Centrul pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului lucrează și prin care Youth Leadership Academy🧐 a luat formă și a fost finanțat. Participanții au vizitat Timișoara împărțiți în echipe🏃‍♂️, interacționând cu diferiți oameni și absorbind cultura locală de care au fost extrem de încântați✌️, finalizând ziua cu o altă incursiune de cultură luând parte la o cină tradițional românească.🇹🇩

_________________________________________________________________________________________________________

Day 2 of the project🗓 welcomed participants with a presentation📙 on the Erasmus + program👍, with which the Center for Youth Development Strategies works and through which the Youth Leadership Academy🧐 took shape and was financed from. The participants visited Timisoara divided into teams🏃‍♂️, interacting with different people and absorbing the local culture that they were extremely excited about✌️, ending the day with another culture trip taking part in a traditional Romanian dinner.🇹🇩50396453_2072082379550982_2399846627708764160_o


  • -

Day 1

Category:Youth Leadership Academy

 

Day 1 – 16.01.2019 :

Suntem bucuroși să dăm startul startul proiectului Youth Leadership Academy🎓, un proiect de tip youth exchange care a început încă din prima zi cu o energie debordantă📈 din partea tuturor tinerilor din cele 5 țări participante (Bulgaria🇧🇬, Croația🇭🇷, Italia🇮🇹, Norvegia🇳🇴, România🇹🇩) care și-au exprimat în totalitate entuziasmul prin participarea ridicată la activitățile de astăzi. ⚡️
Aceștia vor petrece următoarele 9 zile împreună învățând competențe cheie pentru a deveni liderii de mâine!🔝

_________________________________________________________________________________________________________

We are pleased to launch Youth Leadership Academy🎓, a Youth Exchange project that started from the first day with a high energy📈 from all the youths from the 5 participating countries (Bulgaria🇧🇬, Croatia🇭🇷, Italy🇮🇹, Norway🇳🇴, Romania🇹🇩) who have fully expressed their enthusiasm through their high participation in today’s activities.⚡️
They will spend the next 9 days together learning key competences to become the leaders of tomorrow!🔝

50271411_2072025862889967_4883773257485910016_o


Recent Post

Video competition!

Eric competition!

Call for Mentees!